Login E-Mail
  • โบรชัวร์สินค้า

    โปรโมชั่น # 1

  • โบรชัวร์สินค้า

    โปรโมชั่น # 2


กิจกรรมชาวธนพิริยะ

16 เมษายน 2561
คณะผู้บริหาร บริษัทธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนชุดดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเขียงราย

เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัทธนพิร

12 เมษายน 2561
ผู้บริหารฝ่ายฯ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดให้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารฝ่ายฯ บริษัท ธนพิริ

20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธนพิริยะ จำกัดมหาชน ร่วมกับตัวแทนจากคู่ค้าพันธมิตร ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียน จาก โรงเรียนปัญญานุกูล

บริษัท ธนพิริยะ จำกัดมหาชน ร่วมกับตัวแทนจากคู่ค้าพันธมิตร ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยการจ

20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจากคู่ค้าพันธมิตร ได้ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับวัดห้วยปลากั้ง

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจากคู่ค้าพันธมิตร ได้ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กั

24 ธันวาคม 2560
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสมทบทุนร่วมก้าวไปกับพี่ตูนและทีมงาน เพื่อ 11 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสมทบทุนร่วมก้าวไปกับพี่ตูนและ 
24 เม.ย. 61 - 05 พ.ค. 61
  Download
 
 
24 เม.ย. 61 - 05 พ.ค. 61
  Download
 

 Loading..

Please wait....