? THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
Login E-Mail

กิจกรรมชาวธนพิริยะ

01 พฤษภาคม 2560
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ณ วัดไชยรารายณ์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ. เชียงราย

ธนพิริยะ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 พฤษภ

21 เมษายน 2560
โครงการ สัมมนาทางวิชากร เรื่อง โอกาศทางการขาย ความท้าทาย(Thailand 4.0) และหัวใจสู่ความสำเร็จ

คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วม โครงการ สัมมนาทางวิชากร เรื่อง โ

19 เมษายน 2560
กิจกรรม รดน้ำดำหัว คณะผู้บิริหาร บริษัทธนพิริยะ

สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ วาระครบรอบปีศรีสมัย ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย อำนวยชัยบันดาลประทานพร

27 มีนาคม 2560
ประกาศรับผู้รับเหมา

ประกาศรับผู้รับเหมา บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

14 มกราคม 2560
ธนพิริยะ ครบรอบ 1 ปี ทำดีตามรอยพ่อ

ธนพิริยะ ครบรอบ 1 ปี ทำดีตามรอยพ่อ

25 มกราคม 2560
การอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย โดย บริษัท เชียงแสง จำกัด

ในนามบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาขน) ขอขอบคุณทาง บริษัท เชียงแสง จำกัด ที่ได้ส่งวิทยากรมาอบร

28 ธันวาคม 2559
ธนพิริยะ ร่วมกิจกรรม "โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบถังกรองน้ำและวางท่อน้ำส่ง" เพื่อคืนกำไรให้สังคม

ธนพิริยะ ร่วมกิจกรรม "โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบถังกรองน้ำและวางท่อน้ำส่ง" เพื่อคืนกำไรให

02 ธันวาคม 2559
ธนพิริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม"เชียงรายปั่นรวมพลังแห่งความภักดี"

ธนพิริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม"เชียงรายปั่นรวมพลังแห่งความภักดี"
 
11 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
  Download
 
 
11 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
  Download
 

 Loading..

Please wait....